Źródła:

Strona główna

Navbar background - designed by s.salvador / Freepik
Christmas icons created by justicon - Flaticon

Zbiorowiska roślinne

Down arrow icons created by Freepik - Flaticon
Otwarta encyklopedia leśna
Atlas roślin

Fauna:

https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0018/410634/srodowisko-geograficzne-zlewni-junikowskiego-strumienia_.pdf
https://www.gbif.org/species/2133021
https://insektarium.net/araneae-2/salticidae-skakunowate/attulus-saltatus-skoczek-lilipuci/
https://insektarium.net/araneae-2/mimetidae-nasladownikowate/ero-aphana-guzon/
https://www.instagram.com/lukastemler88/

Ochrona Szacht:

Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia.
Eutrofizacja
https://szachty.pl/
Allemansratten

Geologia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geologia